37 rocznica zdławienia demokratycznej opozycji w Polsce – 13 grudnia

13 grudnia 2018 r. o godzinie 12.00 zabrzmiał dźwięk dzwonka szkolnego, który zasygnalizował społeczności uczniowskiej, że upływa kolejna rocznica tragicznego w naszej historii wydarzenia. W trosce o kształtowanie patriotycznych postaw młodych Polaków i wychowanie młodych ludzi w duchu demokracji, wolności słowa i sumienia, nauczyciele mający w tym czasie lekcje –  przybliżyli młodzieży w kilku zdaniach istotę tego dnia. Pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach winni jesteśmy działaczom NSZZ Solidarność i opozycjonistom, dzięki którym możemy żyć dzisiaj w wolnej Polsce. Materiały, które mogły posłużyć nauczycielom, przygotowała Pani Ewelina Gorczewska.