Uroczystość otwarcia wystawy W drodze do niepodległości – 19 listopada 2018 r.

11 listopada 2018 roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach obchodów tak ważnej rocznicy Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika opracował i wdrożył autorski program edukacyjny „Ekonomik dla Niepodległej”. Głównym jego celem jest zaangażowanie jak największej grupy uczniów i nauczycieli we wszelkich działaniach mających za zadanie uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przez ostatnie dwa lata były realizowane różne projekty. Jednym z najważniejszych punktów programu „Ekonomik dla Niepodległej” stała się uroczystość otwarcia wystawy „W drodze do Niepodległości”, która odbyła się 19 listopada 2018 r.

Wystawa „W drodze do Niepodległości” została przygotowana w ramach projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”, który jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021.Wystawa prezentuje trudną drogę do odzyskania niepodległości oraz pierwsze lata budowania państwowości polskiej po pierwszej wojnie światowej. Uroczysta inauguracja wystawy odbyła się 7 lutego 2018 r. w Sejmie RP i od tego momentu odwiedza szkoły, ośrodki edukacyjne, centra kultury oraz urzędy na terenie całej Polski.

Imprezą towarzyszącą otwarciu wystawy w Zespole Szkół Ekonomicznych było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, do którego zaprosiliśmy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie. Zaproszenie do ich wykonania przyjęła młodzież ze szkół:

– III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,

– Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła,

– Zespół Szkół Samochodowych im. Por. Adolfa Marii Bocheńskiego,

– Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej,

– Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,

– Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział nauczyciele i uczniowie szkoły, a także honorowi goście: Wiceprezydent miasta Olsztyna Jarosław Marek Słoma, Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski, Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna Halina Ciunel, Prezes olsztyńskiego Związku Piłsudczyków Waldemar Ziarek, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Romuald Jóźwiak, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatury IPN w Olsztynie Dawid Zagził, Wicedyrektor Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Maria Wiśniewska, przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Pojezierze” i ARdia Olsztyn Robert Lesiński, proboszcz Parafii Matki Bożej Saletyńskiej ksiądz Lesław Pańczak, dyrektorzy olsztyńskich szkół: Arkadiusz Gnoza, Iwona Godlewska, Grzegorz Górski, Danuta Gomolińska, Janusz Groszkowski, Wiesława Topolnicka – Krępuła, Jarosława Kozak, Jolanta Skrzypczyńska, Dorota Zabuska, a także Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSE Zdzisław Śniadach.

Podczas Uroczystości zabrali głos: pan Stefan Procyk – dyrektor Szkoły, który odczytał list wojewody, pan Jarosław Marek Słoma – wiceprezydenta Miasta Olsztyna, pani Halina Ciunel – przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna i Waldemar Ziarek – prezes olsztyńskiego Związku Piłsudczyków.

Następnie chór złożony z uczniów ZSE i wymienionych wyżej szkół ponadgimnazjalnych wykonał przy wtórze publiczności piosenki żołnierskie z okresu pierwszej wojny światowe: „Wojenko, wojenko”, „O mój rozmarynie”, „Piechota”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „My pierwsza brygada”. Piękne wykonanie pieśni ułatwił przygotowany śpiewnik. Ilustracje do niego wykonała Kamila Napieralska.

Po koncercie zaproszeni Goście zwiedzili wystawę.

Za przygotowanie uroczystości otwarcia wystawy odpowiedzialna była pani Beata Terlecka. Z ideą wspólnego koncertu uczniów olsztyńskich szkół wystąpili pani Jolanta Różańska i pan Ryszard Krępuła.

Koncert prowadzili uczniowie: Oliwia Walkowiak i Łukasz Tkacz.

Dyrektor podziękował młodzieży i nauczycielom z zaproszonych szkół za podjęcie inicjatywy przygotowanie młodzieży i włączenie się do uświetnienia uroczystości. Wymagało to wiele pracy i wspólnych prób, ale efekt był imponujący.

Wystawa będzie dostępna dla uczniów szkoły w dniach 20 – 23 listopada. W ramach lekcji historii uczniowie z nauczycielem prowadzącym zapoznają się szczegółowo z wystawą. Do odwiedzenia wystawy zaprosiliśmy również młodzież ze szkół znajdujących się w sąsiedztwie, zaproszenie przyjęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych.

23 listopada wystawa zostanie odebrana i będzie gościć w kolejnym mieście w Polsce.

Podziękowania:

Dyrektor Szkoły pan Stefan Procyk składa podziękowania za udział w Uroczystości wszystkim Gościom, Radzie Pedagogicznej i Uczniom ZSE.

Szczególne podziękowania skierował do uczniów z innych szkół i ich opiekunów:

Pani Elżbiety Andrasz z III Liceum Ogólnokształcącego,

Pani Małgorzaty Topolewskiej-Micek z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Pani Elżbiety Lechickiej z Zespołu Szkół Samochodowych,

Pani Ewy Suchockiej  z Zespołu Szkół Budowlanych

Pani Ewy Piórkowskiej, Pani Katarzyny Tunkiewicz i Panu Romana Sokulskiego z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych

Pani Magdaleny Czyczyn z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Dyrekcja Szkoły dziękuje zaangażowanym w projekt uczniom:  chórowi szkolnemu, prowadzącym uroczystość Oliwii Walkowiak i Łukaszowi Tkaczowi, autorce ilustracji do śpiewnika Kamili Napieralskiej, a także Dominikowi Swedowi, Damianowi Nowikiewiczowi, Dawidowi Traczykowi, Dawidowi Dąbkowskiemu, Dorocie Biedukiewicz,  Oliwii Orzoł, Krystianowi Jankowskiemu, pocztowi sztandarowemu i uczniom klas hotelarskich zaangażowanym w obsługę uroczystości.

Podkreślić należy takze zaangażowanie nauczycieli: Pani Beaty Terleckiej, Pani Jolanty Różańskiej, Pana Ryszarda Krępuły,  Pani Małgorzaty Glanc, Pani Moniki Tarnowskiej, Pani Beaty Hajduk, Pana Roberta Banacha, Pani Eweliny Gorczewskiej, Pani Magdaleny Mielczarskiej, Pana Jakuba Gorczewskiego, Pana Lecha Wąsowskiego, Pani Sylwii Drang-Kopyść, Pani Anny Łuniewskiej, Pani Darii Zoreny, Pani  Anny Kaczmarczyk, Pani Ilony Piskorskiej, Pana Krzysztofa Jaskuły,  a także pracowników administracji, Pana Mariusza Chmielewskiego,  Pani Sylwii Auguściak, Pani Renaty Schienke-Łaniosz, Pana Jerzego Kuzyka i Pana Wojciecha Kurłowicza.