31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności

Dzień Solidarności i Wolności został ustanowiony przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku świętem państwowym w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zainicjował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Za Porozumienia Sierpniowe uważa się umowę podpisaną 31 sierpnia 1980 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina przez Lecha Wałęsę, reprezentującego strajkujących stoczniowców i wicepremiera rządu PRL Mieczysława Jagielskiego. Ale porozumień było więcej: pierwsze podpisano 30 sierpnia w Szczecinie, a kolejne w Jastrzębiu-Zdroju (3 września) i w Hucie Katowice (11 września). Strajki rozpoczęły się już latem 1980 r. w Lublinie i Świdniku. Najważniejszy, w Stoczni Gdańskiej, rozpoczęły 14 sierpnia Wolne Związki Zawodowe.  Żądania strajkujących w Stoczni Gdańskiej zawarto w 21 punktach. Mówiły m.in. o zniesieniu cenzury, przywróceniu do pracy represjonowanych pracowników. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) w Stoczni Gdańskiej ogłosił postulaty 17 sierpnia. Porozumienie podpisano 31 sierpnia o godz. 16.00. W 2003 r. sierpniowe postulaty zostały wpisane na listę UNESCO najważniejszych dokumentów świata.