Akcja „Noc Bibliotek” – 8/9 czerwca 2018 r.

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym  przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”.

„Noc Bibliotek” to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. W akcji biorą udział biblioteki publiczne, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, przedszkolne, parafialne, klasztorne, muzealne, szpitalne, więzienne.

Hasło tegorocznej akcji to „Rzeczpospoczyta” – w wyjątkowym roku stu lat niepodległości Polski czytaliśmy  polską literaturę, oglądaliśmy  ekranizacje  dzieł polskich autorów, twórczo zajmowaliśmy się rodzimą sztuką, poznawaliśmy polską historię sprzed stulecia.

IV wydanie ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” odbyło się 9 czerwca 2018 r. Z ważnych względów możliwe było  zorganizowanie Nocy w innym, zbliżonym terminie, np. w szkołach w piątkowe popołudnie/wieczór 8 czerwca 2018r.

Skorzystaliśmy z tej możliwości i rozpoczęliśmy akcję 8 czerwca 2018 r , zakończyliśmy 9 czerwca o godzinie ósmej rano. Uczestniczyli w niej nauczyciele i uczniowie z ZSE. Co ważne, byliśmy jedyną biblioteką szkolną, która była otwarta dla czytelników całą noc.

Program akcji w naszej szkole był następujący :

20.00 – uroczyste otwarcie akcji
20.05 – występ słuchaczy Policealnego Studium Teatralnego w Olsztynie
20.20 – prelekcja dr. Jakuba Rudnickiego nt.: Wielokulturowa historia Olsztyna i regionu Warmii i Mazur i jej literackie świadectwa”
21.00 – ognisko integracyjne na tyłach szkoły
22.30 – Flirt z Niepodległą – zabawa literacka
23.30 – prezentacja skarbów odnalezionych w bibliotece szkolnej
24.00 – nocny posiłek, prezentacja kuchni polskiej sprzed stu lat
01.00 – dyskusja nt.: Jak będzie wyglądała Polska za sto lat?
02.00 – wspólne tworzenie kapsuły czasu
02.30 – oglądanie polskich filmów okresu międzywojennego
08.00 – zakończenie akcji

Liczymy na to, że w przyszłym roku, więcej uczniów odwiedzi bibliotekę szkolną podczas Akcji „Noc Bibliotek” i aktywnie weźmie  w niej udział .