Konferencja „Wychowanie ku wartościom jako wyzwanie i zadanie szkoły”

14 maja 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja zatytułowana ” Wychowanie ku wartościom jako wyzwanie i zadanie szkoły”. Olsztyńską Delegaturę IPN reprezentował pracownik Biura Edukacji Narodowej Sebastian Nowakowski, który wygłosił prelekcję pt. „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podczas wystąpienia podkreślał, że wychowanie patriotyczne jest ciągłym wyzwaniem i zadaniem szkoły. Wykłady wygłosiły również Prof. dr hab. Krystyna Chałas Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL oraz dr hab. Zdzisława Kobylińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ostatnim elementem spotkania był panel „dla Niepodległej”, w czasie którego zaprezentowano przykłady dobrych praktyk dotyczące funkcji patrona szkoły w budowaniu przestrzeni aksjologicznej oraz kształtowania postaw patriotycznych poprzez realizację projektów edukacyjnych. ZSE na konferencji reprezentowali: Pan Dyrektor Stefan Procyk, Pani Wicedyrektor Katarzyna Głybowicz oraz nauczyciel historii Pani Ewelina Portas.