9 przegląd filmowy Echa Katynia

17.04.2018 r. w naszej szkole odbył się pokaz filmowy w ramach 9. przeglądu filmowego „Echa Katynia”

Uczniowie klas 3J, 3A oraz 2B zobaczyli film „Rozstrzelać Polaków” (reż. M. Majeran). Jednocześnie szkoła otrzymała nową tekę edukacyjną IPN dot. operacji polskiej NKWD. Słowo wstępne i krótkie omówienie tematyki wygłosił Pan Dawid Zagził z Delegatury IPN. Delegaturze PN w Olsztynie dziękujemy za włączenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w tegoroczną edycję projektu.