Uczniowie w zawodzie technik informatyk w Krakowie

4 kwietnia br. uczniowie klasy 2i oraz 2j, kształcący się w zawodzie technik informatyk, wyjechali do Krakowa, aby wziąć udziału w 14. Studenckim Festiwalu Informatycznym, który w tym roku odbywał się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez dwa dni uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchiwali bardzo ciekawych prelekcji na temat między innymi programowania, teraźniejszych zmiany w technice komputerowej oraz wielu ważnych kwestii związanych z informatyką.

W piątek przed południem, w przerwie między sesjami wykładowymi, obie klasy wraz z opiekunami udały się na zwiedzanie Krakowa. W trakcie spaceru uczniowie odwiedzili dzielnicę żydowską – Kazimierz, Skałkę, Wawel, okno papieskie w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej oraz Rynek Główny z Sukiennicami, Bazyliką Mariacką, pomnikiem Adama Mickiewicza, a także ulicą i Bramą Floriańską oraz Barbakanem. Uczniowie w podziemiach katedry na Wawelu odwiedzili grób Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.