Konferencja naukowa: Wiosna zaczyna się w Olsztynie

Uczniowie klasy 3i, w pierwszym dniu wiosny, uczestniczyli na zaproszenie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego i prezydenta Olsztyna w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie w konferencji pod tytułem „Wiosna zaczyna się w Olsztynie”. Władze naszego województwa i naszego miasta uznali, że wyznaczony przez Mikołaja Kopernika w Olsztynie dzień równonocy wiosennej jest doskonałym momentem do upamiętnienia uczonego i promocji Szlaku Kopernikowskiego.

Uczestnicy konferencji, powitani przez marszałka Gustawa Marka Brzezina i wiceprezydenta Olsztyna Jarosława Słomę mieli okazję obejrzeć film promujący Szlak Kopernikowski na Warmii oraz spot promujący znajdujący się na olsztyńskim zamku jedyny zachowany do czasów współczesnych instrument stworzony ręką Mikołaja Kopernika – tablicę astronomiczną. Następnie wysłuchali trzech referatów poświęconych Kopernikowi i jego dokonaniom. Pan dr Stanisław Bajtlik, astrofizyk z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie wygłosił referat na temat: „Zasada Kopernikańska a Zasada Antropiczna”, następnie pan dr Jacek Szubiakowski, dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie przedstawił referat pod tytułem: „Metody pomiaru czasu w epoce Mikołaja Kopernika” a na zakończenie pan dr Jerzy Sikorski, historyk, regionalista zaprezentował referat pod tytułem „Kopernik na zamku w Olsztynie”.

Na zakończenie konferencji, w jej kuluarach, przy kawie i ciasteczkach uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w dyskusji na temat wysłuchanych referatów.