Udział w konferencji Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu

Pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Prezesa IPN, w olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim 12 lutego odbyła się konferencja pod hasłem „Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu”. Organizatorami konferencji były Fundacja Commodus i Fundacja Łączka. Obecny był także Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Filip Frąckowiak – prezes Fundacji Józefa Szaniawskiego, a zarazem dyrektor Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego. Konferencję poprzedziło bowiem otwarcie wystawy : „Generał Ryszard Kukliński-Polska Misja” prezentującej cały życiorys generała na tle Polski, Europy i świata. Swoje przemówienia wygłosili m.in. Tadeusz Płużański, znany felietonista oraz dr Karol Sacewicz, prezes IPN w Olsztynie. Celem konferencji było upowszechnianie wśród młodzieży idei parlamentaryzmu jako formy świadomego i odpowiedzialnego wpływania obywateli na życie publiczne i społeczne, upowszechnianie wartości wspólnego działania na rzecz Ojczyzny. Nasza szkoła również miała swoją delegację. Uczniowie klasy 3A z zainteresowaniem obejrzeli wystawę i w skupieniu wysłuchali wykładów.