Lekcje dialogu

27 listopada uczniowie klasy 2i wzięli udział w lekcji , która odbyła się w Domu Mendelsohna.

Lekcja na temat: Ślady historii w krajobrazie miasta – architektura i sztuka była prowadzona w ramach programu edukacyjnego „Lekcje dialogu”, którego celem jest uwrażliwienie na kwestię wielokulturowości Warmii i Mazur, tolerancji, ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

8 grudnia w ramach tego samego projektu uczniowie klasy 2b brali udział w spotkaniu z olsztyńskim poetą Kazimierzem Brakonieckim, które również miało miejsce w Domu Mendelsohna.