Szkoła Wierna Dziedzictwu

10 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie nasza szkoła z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Krzysztofa Nowackiego otrzymała Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. W trakcie ubiegłego roku, jak również lat ubiegłych, uczniowie i nauczyciele realizowali wiele zadań, które pomogły nam pogłębić wiedzę o Wielkiej i Małej Ojczyźnie.Nasze starania o przyznanie Certyfikatu rozpoczęły się złożeniem odpowiedniego wniosku, w grudniu ubiegłego roku a zakończyły sporządzeniem sprawozdania (lipiec 2017). Koordynatorami przedsięwzięcia były panie Ewelina Portas i Magdalena Mielczarska.Warmińsko-mazurski kurator oświaty podkreślił, że certyfikat daje prestiż i trzeba o niego zawalczyć. Certyfikat jest nam przyznany na okres 3 lat. Po upływie tego czasu mamy prawo ponownie ubiegać się o ten dokument. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez naszą szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.