BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasza szkoła przyłączyła się do kampanii. We wrześniu i październiku uczniowie na lekcjach historii mieli okazję wysłać kartkę online lub kartkę pocztową. Uczniowie z zainteresowaniem studiowali informacje o projekcie, z zaangażowaniem wyszukiwali konkretnych Powstańców, do których chcą wysłać kartkę.

W akcji wzięło udział 8 klas, ponad 130 uczniów. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy, otrzymane kartki na pewno ucieszą Powstańców!